VEĽKÁ NOC!!

Piatok 19.4.2019   - Otvorené 12:00 - 22:00

Sobota 20.4.2019  - Otvorené 12:00 - 22:00

Nedeľa 21.4.2019  - Otvorené 12:00 - 22:00

Pondelok 22.4.2019 - Otvorené 12:00 - 22:00